⇒ chodby
⇒ schodištia a zábradlia
⇒ sokle na stenách
⇒ výťahy
⇒ vchodové dvere
⇒ prístupové chodníky
⇒ spoločné dvory, detské ihriská
⇒ pivnice, kočikárne